Har du gamle panelovner? Ved å bytte til nye kan du spare opptil 30 prosent på strømregningen. Få flere gode sparetips her.

Hvorfor er panelovner mest miljøvennlig?

Moderne panelovner er mer miljøvennlige, bruker mindre energi og gir bedre komfort enn tidligere.
Ingen andre oppvarmingssystem er bedre på temperaturregulering og energiforbruk!Nobø panelovn.png

Ordet panelovn brukes i dag om alle veggmonterte elektriske varmeovner, både gjennomstrømningsovner og lukkede panelovner.
I en panelovn sitter det et varmeelement som omsetter den elektriske energien til varme med 100% virkningsgrad.
Avhengig av konstruksjonen avgis varmen som en kombinasjon av varmestråling og luftoppvarming (konveksjon). Høy temperatur og stor overflate gir større strålingsandel enn lav temperatur og liten overflate.

Et rom vil generelt ha varierende varmebehov avhengig av utetemperatur, antall personer i rommet, hvilken aktivitet som utøves, solinnstråling og andre varmekilder som lys, TV, PC etc. Dagens moderne panelovner er utstyrt med elektroniske regulatorer (populært kalt termostater) som sørger for at panelovnen bare gir fra seg den varmemengden som er nødvendig for å opprettholde den ønskede varmekomfort. Dette er energioptimalt og dermed svært miljøvennlig. Man sløser verken med energien eller energikostnadene.

En panelovn er også svært godt egnet til hurtig å heve og senke temperaturen i et rom. Det gjør det enkelt å ytterligere spare energi ved å installere energisparende styringssystemer som på en enkel måte hever og senker temperaturen etter den enkeltes behov. Ved natt- og dagsenking i ukedagene og bare nattsenking i helgene er det mulig å spare 25% av oppvarmingskostnadene!

Vi i Arkel Innlnadet AS leverer primært varmeovner fra norske Nobø.