Send oss en forespørsel

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Arkel Innlandet AS vil være en bedrift for ansatte der vi skal ha et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Ledelsen og ansatte skal ta vare på bedriftens bygninger, biler og materiell og forhindre at virksomheten belaster det ytre miljø.

Ledelse og ansatte skal ta vare på de menneskelige ressurser i bedriften.
Målene våre skal nåes gjennom et systematisk HMS-arbeid. Disse målene når vi gjennom bruken av vårt IK/KS utarbeidet i samarbeid med InfoTjenester AS og El-Proffen AS.

Ved vårt systematiske arbeid med dette ivaretar vi vårt HMS-arbeid iht. gjeldene lover og regler. Sikkerhet handler om at alle som utfører arbeid skal føle seg trygge.
Vi stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv, og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å holde arbeidsplassene våre trygge.

Dette arbeider skal også bidra til å forbedre driftssikkerhet og lønnsomhet.
For å oppnå og vedlikeholde et slikt arbeidsmiljø fokuseres det blant annet på følgende:

  • Bedriftshelstjeneste (eksternt)
  • Kurs (internt og eksternt)
  • Risikoanalyse, utføres på alle jobber
  • Sykefraværsoppfølging
  • Sosiale arrangement

Alle våre ansatte skal og har oppdaterte relevante kurs som ivaretar alle forhold relatert til sikkerhet og et godt arbeidsmiljø.

Ergonomi spiller en viktig faktor i forhold til å ivareta ansattes helse og arbeidsmiljø.