Send oss en forespørsel

Om ARKEL Innlandet AS

Om ARKEL Innlandet AS

Arkel Innlandet AS ble stiftet 21.11.05, med formål å drive elektroinstallasjoner innen både sterkstrøm og svakstrøm samt prosjektering. I dag har Arkel Innlandet AS tolv engasjerte og profesjonelle medarbeidere, som med sin høye faglige standard gjør vårt firma til en av de ledende seriøse aktører innen elektrofaget.
Selskapet har en sunn økonomi og har siden oppstarten i 2005 levert solide resultater. Vi er løsningsorienterte, kreative og ser utfordringer der andre ser problemer.

Arkel Innlandet AS har en stadig tilbakevendende kundemasse og betjener kunder i både privat- og bedriftsmarkedet. Våre ansatte er faglig meget dyktige og har til sammen over 65 års erfaring. Vi er en del av Arkel Alliansen, en allianse av El.entreprenørselskaper lokalt etablert for effektivt og kostnadsoptimalt å betjene bygge- og eiendomsmarkedet i hele Østlandsområdet. Alliansen med sine nærmere 80 ansatte omsetter årlig for over 110 mill. med god lønnsomhet.

Vi utfører elektroarbeider i alle typer installasjoner, både i det private og for næringslivet. Vi har spesialkompetanse bl.a. innen smarthusløsninger (KNX) og elektroarbeider vedrørende kjøletekniske anlegg i dagligvarehandelen.

Vi kan tilby blant annet:

 • Alt innen elektriske installasjoner
 • El-sjekk av bolig
 • Energi økonomisering
 • Varmesystemer
 • Intelligente styringssystemer av lys og varme etc.
 • Smarthus
 • Lyssetting
 • Prosjektering
 • Teknisk tegning
 • Kreative idéer og innspill
 • God service
 • Godt humør
 • Punktlighet og troverdighet

Arkel Innlandet AS’ målsetninger

Arkel Innlandet AS’ fremste mål er å drive frem lønnsomme, kostnadseffektive og trygge prosesser for våre kunder og samarbeidspartnere. Å levere avtalt kvalitet til rett tid og avtalt pris, er grunnsteinene i vår virksomhet.

Vi vil være din rådgivende og langsiktige samarbeidspartner. For å oppnå dette fokuserer vi på følgende:

 • Arkel Innlandet AS skal drive en langsiktig, verdioppbyggende installasjons- og servicevirksomhet som gjør det mulig å videreutvikle bedriften, samt gi grunnlag for ny konkurransedyktig virksomhet.
 • Arkel Innlandet AS skal utøve sin virksomhet på en slik måte at den sikrer selskapets ansatte en utviklende, trygg og god arbeidsplass.
 • Arkel Innlandet AS skal til enhver tid ha nødvendige autorisasjoner, sertifikater, spiss-og breddekompetanse som sikrer at alt vårt arbeid gjennomføres i henhold til lover, forskrifter og normer som er allment aksepterte.
 • Arkel Innlandet AS sine kunder skal tilføres økt kvalitet og effektivitet gjennom problemfrie sterk- og svakstrømsinstallasjoner. Samtidig skal våre kunder vite at deres sterk- og svakstrømsinstallasjoner er sikre med henblikk på indre og ytre skader.
 • Arkel Innlandet AS velger sine leverandører og produkter ut fra kriterier som kvalitet, design, funksjon og pris.